Dec 31

Scholarships

 

Xin thông báo rằng năm nay Cộng Đồng Người Việt Raleigh (VAAR) sẽ tiếp tục Chương Trình Học Bổng Cộng Đồng để khuyến khích các em chăm học và tham gia trong các sinh hoạt văn hóa, xã hội và cộng đồng. Cộng Đồng sẽ trao học bổng ($1000) cho một (1) em học sinh trung học và một (1) em sinh viên đại học vào dịp Tết Raleigh 2020 (Canh Tý). Xin quý đồng hương tham khảo đơn xin học bổng và khuyến khích các em gửi đơn trước hạn định ngày 31/12/2019.

To encourage academic excellence, cultural understanding and community participation, the Vietnamese-American Association of Raleigh (VAAR) will continue to award 2 VAAR scholarships at the 2020 Raleigh Tết Celebration. The scholarships will be presented to one (1) high school student and one (1) college student in the Raleigh and nearby city. Anyone who would like to support the VAAR Scholarship Program please contact contact@vietraleigh.org. Scholarship Applications must be mailed and post marked by 12/31/2019.
Click Here to download scholarship application
 

Jan 26

Tết 2020 - Festival

Tết 2020 Festival - Hội Chợ Tết Xuân Canh Tý will be held on
Date: Sunday, January 26, 2020
Time: 11:00am-3:00pm & 5:00pm-10:00pm

Location: Dorton Arena @North Carolina State Fair
1025 Blue Ridge Rd, Raleigh, NC 27607